นวัตกรรมการสร้างสรรค์บ้านยั่งยืน

The innovation of sustainable home
4,647 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

วิวัฒนาการของบ้าน ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นที่อยู่กับธรรมชาติ ใช้สายลม สร้างร่มเงาให้กับบ้าน ต่อมามนุษย์มีความต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในขณะที่สภาพแวดล้อมกลับแย่ลง บ้านจึงต้องใช้พลังงานสูง จึงเป็นหน้าที่ของสถาปนิกและวิศวกรในการแสวงหาแนวทางต่างๆ ในการแก้ปัญหาบ้านให้ประหยัดพลังงานและทำให้บ้านเป็นที่อาศัยอย่างยั่งยืน กล่าวคือ บ้านต้องอยู่สบาย มีค่าบำรุงรักษาต่ำ ใช้ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย ราคาต้นทุนที่ไม่สูงจนเกินไป เป็นโอกาสให้ทุกคนมีบ้านของตัวเองได้

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

  User Avatar

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


  Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
  5.0
  0 Reviews
  233 Students
  23 Courses

  Feedback

  0.0
  0 rating
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “นวัตกรรมการสร้างสรรค์บ้านยั่งยืน”