นวัตกรรมและผู้ประกอบการ

Innovation and Entrepreneurship
0 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้ศึกษาแนวคิดและกระบวนการในการออกแบบ การแนะนำสินค้าใหม่ และการดำเนินธุรกิจใหม่ที่เป็นผลผลิตจากนวัตกรรมโดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความเข้าใจ เกี่ยวกับการ นำแนวคิด เชิงนวัตกรรมการผลิตสินค้าใหม่หรือกระบวนการผลิตแบบใหม่มาใช้ในการสร้างธุรกิจใหม่ให้สำเร็จ หรือการช่วยให้ธุรกิจที่มีอยู่สามารถเติบโตและขยายตัวได้ ด้วยการใช้ความรู้ทางการจัดการตลาด การเงิน การปฏิบัติการ และห่วงโซ่อุปทาน ที่เป็นความรู้พื้นฐานในการบริหารงานให้สำเร็จ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนอธิบายความหมายและกระบวนการในการพัฒนานวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการได้
  2. ผู้เรียนสามารถค้นคว้าและสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวข้องด้านนวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการได้
  3. ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนานวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการของตนเองได้
  4. ผู้เรียนวิเคราะห์ ค้นหา และประเมินความต้องการเบื้องต้นของผู้บริโภคได้
  5. ผู้เรียนสามารถเตรียมการ และนำเสนอแนวคิดด้านการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมได้ (Idea Pitching)

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
130 Students
29 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “นวัตกรรมและผู้ประกอบการ”