นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

Innovation and Digital Technology for Education
5,129 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา โดยมุ่งเน้นสมรรถนะผู้เรียนในการวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบและพัฒนา การประยุกต์ใช้ จริยธรรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องและผลกระทบทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาได้
    2. ผู้เรียนมีความสามารถพื้นฐานในการประยุกต์ใช้ และการประเมินนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาได้
    3. ผู้เรียนมีความสามารถพื้นฐานในการวิเคราะห์ปัญหา และจริยธรรม กฎหมายที่เกี่ยวข้องและผลกระทบทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
94 Students
11 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา”