นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศอุบัติใหม่ทางการศึกษา

Innovation and Emerging Information Technological Education
1,154 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ แนวโน้มของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศอุบัติใหม่ทางการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศอุบัติใหม่ทางการศึกษาสำหรับการบริหารจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. สามารถอธิบายแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ และแนวโน้มของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศอุบัติใหม่ทางการศึกษา
    2. สามารถอธิบายคุณลักษณะและวิธีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี3. สารสนเทศอุบัติใหม่ทางการศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้
    3. สามารถวิเคราะห์และเลือกใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศอุบัติใหม่ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยขอนแก่น


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
63 Students
13 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศอุบัติใหม่ทางการศึกษา”