ปฏิบัติการคิดเชิงออกแบบนวัตกรรม

A Thinking Workshop on Innovation Design
446 Enrolled
12 hour

คำอธิบายรายวิชา

หลักการ แนวคิด ความหมาย ความสำคัญ ขั้นตอนการคิดในเชิงการออกแบบนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล การประยุกต์ใช้ในการออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล การใช้ชุดเครื่องมือการคิดเชิงออกแบบนวัตกรรม เช่น Mindset Tools, Skillset Tools, Tools Set เป็นต้น การปฏิบัติการคิดเชิงออกแบบนวัตกรรม ความหมาย ความสำคัญ การทำความเข้าใจและการใช้เครื่องมือกับกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง (Empathize)

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. อธิบายหลักการคิดเชิงออกแบบ และพื้นฐานแนวคิดนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลได้
  2. สามารถวิเคราะห์การออกแบบนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลตามหลักการคิดเชิงออกแบบได้
  3. สามารถวิเคราะห์แผนนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลได้
  4. อธิบายหลักการเกี่ยวกับการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้งได้
  5. สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือกับกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้งได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
226 Students
51 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ปฏิบัติการคิดเชิงออกแบบนวัตกรรม”