ปัญญาประดิษฐ์เพื่องานธุรกิจ

Artificial Intelligence for Business
2,185 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย วิวัฒนาการ การนิยามปัญหา และเทคนิคการค้นหาในปัญญาประดิษฐ์ ความหมายและกระบวนการทางวิศวกรรมความรู้ เทคนิคการแทนความรู้ ภาษาโปรล็อก ขั้นตอนในการเข้าใจภาษาธรรมชาติ การวิเคราะห์ทางวากยสัมพันธ์ ตัวแจงส่วนแบบบนล่างและตัวแจงส่วนแบบตาราง ไวยากรณ์ข่ายงานเปลี่ยนสถานะ บทบาทของปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวัน และบทบาทของปัญญาประดิษฐ์กับธุรกิจดิจิตอล และการปรับตัวขององค์กรธุรกิจในอนาคต

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถนิยามปัญหาและบอกเทคนิคการค้นหาในปัญญาประดิษฐ์ได้
    2. ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการทางวิศวกรรมความรู้และการแทนความรู้ได้
    3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์วากยสัมพันธ์และข่ายงานทางคอมพิวเตอร์ได้
    4. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้ปัญญาประดิษฐ์กับชีวิตประจำวันและการดำเนินธุรกิจได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
30 Students
3 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ปัญญาประดิษฐ์เพื่องานธุรกิจ”