ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์

e-Commerce for Entrepreneurs
6,836 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการค้าออนไลน์ แนวทางการพัฒนาการค้าออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ กรณึศึกษาการเปิดร้านค้าออนลน์ด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี การทำการตลาดออนไลน์ด้วยวิธีการต่างๆ และการใช้ Social Network การขายสินค้าใน Market Place กรณึศึกษา Lazada การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถเข้าใจความสำคัญและหลักการพื้นฐานการค้าออนไลน์
  2. ผู้เรียนสามารถเปิดร้านค้าออนไลน์โดยใช้เว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี เพื่อจำหน่ายสินค้าได้จริง
  3. ผู้เรียนสามารถใช้ Social Network ในการทำการตลาดเพื่อโปรโมทร้านค้าและสินค้าเพื่อสร้างยอดขายได้
  4. ผู้เรียนสามารถนำพาสินค้าเข้าสู่ LAZADA Market Place ได้
  5. ผู้เรียนสามารถจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
24 Students
4 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์”