ผู้ประกอบการเพื่อสังคมเบื้องต้น (Introduction to Social Entrepreneurship)

5,650 Enrolled
0 hour

คำอธิบายรายวิชา

การประกอบการเพื่อสังคมเบื้องต้น ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ได้แก่ แนวคิดการประกอบการเพื่อสังคม นวัตกรรมทางสังคม การตลาดเพื่อความยั่งยืน การวัดผลกระทบทางสังคม และ การนำเสนอความคิด

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

  User Avatar

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ


  Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
  5.0
  0 Reviews
  274 Students
  17 Courses

  Feedback

  0.0
  0 rating
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ผู้ประกอบการเพื่อสังคมเบื้องต้น (Introduction to Social Entrepreneurship)”