พลังงานทดแทน (Renewable energy)

6,897 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้เรื่องพลังงานรอบตัว เช่นพลังงานไฟฟ้า พลังงานเชื้อเพลิง และการใช้พลังงานทางอ้อม ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับพลังงานทดแทน สถานการณ์ด้านพลังงาน ความสําคัญและประโยชน์ของพลังงานทดแทน ประเด็นการอนุรักษ์ พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน และเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนใกล้ตัวที่ทุกคนสามารถนําไปปรับใช้ได้

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. มีความรู้เรื่องพลังงานและพลังงานทดแทน
  2. สามารถอธิบายเกี่ยวกับประโยชน์ของพลังงาน/พลังงานทดแทน
  3. สามารถแยกแยะเปรียบเทียบการใช้พลังงานในชีวิตประจําวัน
  4. สามารถประเมิน/แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน/พลังงานทดแทน
  5. สามารถสังเกตและวิเคราะห์พฤติกรรมของตนเองต่อประเด็นด้านการใช้พลังงาน
  6. สามารถนําเสนอแนวทางและ/หรือแนวความคิดด้านพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน/พลังงาน ทดแทนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของตนได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
321 Students
63 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “พลังงานทดแทน (Renewable energy)”