พื้นฐานการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ

Data Visualization Foundation
1,294 Enrolled
15 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดและหลักการในการแสดงข้อมูลผ่านการนำเสนอแบบตาราง แผนภาพ และกราฟต่างๆ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Power BI เริ่มตั้งแต่การนำเข้าข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูลด้วย Power Query การใช้คำสั่ง DAX พื้นฐานที่จำเป็น การสร้าง Dashboard เพื่อแสดงข้อมูลให้มองเห็นได้ในมุมมองหลายมิติ ไปจนถึงการแชร์รายงานไปยัง Power BI Service สำหรับการแสดงผลบนอุปกรณ์ต่างๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลให้สามารถเข้าใจได้ง่ายและทำให้เห็นภาพที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถอธิบายการใช้งานโปรแกรม Power BI เบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง
    2. ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบและออกแบบการนำเสนอข้อมูลบนโปรแกรม Power BI ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการนำเสนอได้
    3. ผู้เรียนสามารถจัดเตรียมข้อมูลให้เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
171 Students
37 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “พื้นฐานการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ”