พื้นฐาน Internet of Things (IoT)

Basic Internet of Things (IoT)
5,305 Enrolled
8 hour

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการของอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) platform ของ Internet of Things องค์ประกอบด้าน Hardware และ Software การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นบน Breadboard Digital Input/output, Analog Input, Library Implementation เทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งรับรู้ข้อมูล แวดล้อม เทคโนโลยีการสื่อสารทั้งแบบมีสายและไร้สาย เครือข่าย เซ็นเซอร์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบปฏิบัติการแบบต่างๆ และเทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งประมวลผลข้อมูลของตนเองได้ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เบื้องต้นสำหรับอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถทราบถึงองค์ประกอบด้าน Hardware และ Software ของระบบ Internet of Things ได้
    2. ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ในระบบ Internet of Things ได้
    3. ผู้เรียนสามารถต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นบน Breadboard
    4. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ Internet of Things กับงานด้านต่างๆได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
63 Students
8 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “พื้นฐาน Internet of Things (IoT)”