ฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัย: การสั่นและคลื่นกล

University Physics: Vibrations and Mechanics Waves
928 Enrolled
3 hour

คำอธิบายรายวิชา

ฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัย: การสั่นและคลื่นกล เป็นการเคลื่อนที่แบบสั่นอย่างง่าย การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก การแกว่งของลูกตุ้ม การออสซิลเลตแบบหน่วง การออสซิลเลตแบบมีแรงภายนอก การเคลื่อนที่แบบคลื่น คลื่นในเส้นเชือก อัตราเร็วของคลื่นในเส้นเชือก อัตราการถ่ายโอนพลังงานของคลื่นรูปไซน์ในเส้นเชือก สมการคลื่น ปรากฏการณ์ของคลื่นเสียง การเปลี่ยนแปลงความดันในคลื่นเสียง อัตราเร็วของคลื่นเสียง ความเข้มและระดับความเข้มเสียงปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ สมการรูปทั่วไปของปรากฏการณ์ ดอปเปลอร์ ตัวอย่างปรากฏการณ์ ดอปเปลอร์ คลื่นกระแทก ปรากฏการณ์ซ้อนทับ และการเกิดคลื่นนิ่ง แบบจำลองสำหรับการวิเคราะห์การแทรกสอดของคลื่น คลื่นนิ่ง แบบจำลองสำหรับการวิเคราะห์คลื่นภายใต้เงื่อนไขขอบเขต การกำทอน คลื่นนิ่งในอากาศ และความถี่บีต

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. สามารถเข้าใจและอธิบายการเคลื่อนที่แบบสั่นอย่างง่ายได้
  2. สามารถเข้าใจและอธิบายการเคลื่อนที่แบบคลื่นได้
  3. สามารถประยุกต์ใช้การเคลื่อนที่แบบคลื่นมาอธิบายปรากฏการณ์ของคลื่นเสียงได้
  4. สามารถอธิบายปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ได้
  5. สามารถเข้าใจและอธิบายปรากฏการณ์ซ้อนทับและการเกิดคลื่นนิ่งได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
321 Students
63 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัย: การสั่นและคลื่นกล”