ภาษาจีนระดับกลาง

Intermediate Chinese
0 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

เรียนรู้ทักษะภาษาจีนระดับกลาง โดยการสื่อสารและการเรียบเรียงประโยค การใช้คำศัพท์ วลี และไวยากรณ์จีนที่ใช้ในการสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) และใช้ภาษาจีนสื่อสารความหมายได้ถูกต้อง

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์คำศัพท์ วลี ภาษาจีนในระดับกลาง
    2. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้คำศัพท์ วลี ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
    3. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้บทสนทนาได้ตลอดจนตอบคำถามจากเรื่องที่เรียน

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
88 Students
30 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ภาษาจีนระดับกลาง”