ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ

Japanese Language for Being Elderly Caregiver
4,141 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

พื้นฐานภาษาญี่ปุ่น (ตัวเลข / วันเดือนปีการใช้คํากริยา การใช้คําสรรพนาม ไวยกรณ์ (โครงสร้าง) การแต่ง ประโยคชนิดต่าง ๆ) พื้นฐานการเขียนและการออกเสียงในภาษาญี่ปุ่น การเขียนเรซูเม่หรือประวัติในการสมัคร งาน ข้อมูลพื้นฐานผู้สูงอายุ (คุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI)) เพื่อให้ผู้สนใจที่จะไปทํางานดูแลผู้สูงอายุที่ประเทศญี่ปุ่น ได้รู้คําศัพท์ญี่ปุ่นพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร การทํางาน และสามารถสอบประเมินระดับคุณวุฒิวิชาชีพของ TPQI ได้

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. สามารถใช้พื้นฐานภาษาญี่ปุ่นได้
    2. สามารถใช้พื้นฐานภาษาญี่ปุ่นสําหรับการสมัครงานได้
    3. สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นสําหรับการดูแลผู้สูงอายุได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
226 Students
51 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ”