ภาษาอังกฤษเพื่อการพยาบาลพื้นฐาน

English for Fundamental Nursing
12,182 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ แนวทางการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน การซักประวัติ การรับใหม่ การจำหน่าย การทำแผล การฉีดยา การให้สารน้ำและเลือด การเก็บสิ่งส่งตรวจ การดูแลก่อนและหลังผ่าตัด

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถสรุปความรู้เกี่ยวกับ คำศัพท์ และบทสนทนาต่างๆที่ใช้ในการ การซักประวัติ การรับใหม่ การจำหน่ายและนำไปประยุกต์ใช้ได้
  2. ผู้เรียนสามารถสรุปความรู้เกี่ยวกับ คำศัพท์ และบทสนทนาต่างๆที่ใช้ในการทำแผลและนำไปประยุกต์ใช้ได้
  3. ผู้เรียนสามารถสรุปความรู้เกี่ยวกับ คำศัพท์ และบทสนทนาต่างๆที่ใช้ในการฉีดยา การให้สารน้ำและเลือดและนำไปประยุกต์ใช้ได้
  4. ผู้เรียนสามารถสรุปความรู้เกี่ยวกับ คำศัพท์ และบทสนทนาต่างๆที่ใช้ในการเก็บสิ่งส่งตรวจและนำไปประยุกต์ใช้ได้
  5. ผู้เรียนสามารถสรุปความรู้เกี่ยวกับ คำศัพท์ และบทสนทนาต่างๆที่ใช้ในการดูแลก่อนและหลังผ่าตัดและนำไปประยุกต์ใช้ได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
30 Students
27 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ภาษาอังกฤษเพื่อการพยาบาลพื้นฐาน”