ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม

English for Social Communication
22,024 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เช่น การถาม-ตอบเกี่ยวกับทิศทาง การเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว และอาการเจ็บป่วยได้

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถพูดออกเสียงคำศัพท์และวลีที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้ถูกต้อง
    2. ผู้เรียนสามารถพูดอธิบายเกี่ยวกับทิศทาง และการเดินทางได้
    3. ผู้เรียนสามารถพูดอธิบายเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวได้
    4. ผู้เรียนสามารถพูดบอกเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
76 Students
12 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม”