ภูมิคุ้มกันวิทยา

Immunology
8,371 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้พื้นฐานของระบบวิทยาภูมิคุ้มกันของร่างกาย เซลล์และอวัยวะที่เกี่ยวข้องของระบบภูมิคุ้มกัน การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันที่มีมากำเนิดและระบบภูมิคุ้มกันแบบปรับได้ แอนติเจน แอนติบอดี ระบบคอมพลีเมนต์ ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี ภาวะภูมิแพ้ตนเอง และการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อ

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของระบบภูมิคุ้มกัน เซลล์และอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน กลไกการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันที่มีมากำเนิดและระบบภูมิคุ้มกันแบบปรับได้ได้
    2. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย คุณสมบัติ และชนิดของแอนติเจน แอนติบอดี ระบบคอมพลีเมนต์ กระบวนการนำเสนอแอนติเจน และการตอบสนองของ T lymphocyte ได้
    3. ผู้เรียนสามารถอธิบายปฎิกิริยาและผลของปฎิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี และการนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ได้
    4. ผู้เรียนสามารถอธิบายภาวะภูมิต้านทานเนื้อเยื่อตนเอง และการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
321 Students
63 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ภูมิคุ้มกันวิทยา”