ภูมิปัญญาท้องถิ่น “ว่าวเบอร์อามัส”

Local Wisdom of Kite "BERAMAS"
195 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาประวัติความเป็นมาและคติความเชื่อในอดีตของว่าวเบอร์อามัส รูปลักษณ์และส่วนต่างๆ ของว่าวเบอร์อามัสในอดีตและปัจจุบัน และขั้นตอนวิธีการประดิษฐ์ว่าวเบอร์อามัส

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. บอกประวัติความเป็นมาและรูปลักษณ์ของว่าวเบอร์อามัสได้ถูกต้อง
    2. อธิบายขั้นตอนวิธีการประดิษฐ์ว่าวเบอร์อามัสได้ถูกต้อง

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
499 Students
2 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ภูมิปัญญาท้องถิ่น “ว่าวเบอร์อามัส””