ภูมิปัญญาอีสานจากใบลาน

Lean way of life Society
648 Enrolled
4 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้ความเข้าใจเอกสารโบราณอันเป็นหลักฐานเก่าแก่ ที่เป็นตัวอักษรหรือตัวหนังสือที่บันทึกเรื่องราวต่างๆด้วยภาษาในอดีต ซึ่งมีภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมอีสาน อันสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ทางด้านภูมิปัญญา เช่น ตำรายา คาถาอาคม กฎหมายโบราณ หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาประวัติศาสตร์ พงศาวดาร โหราศาสตร์ วรรณคดี

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. สามารถบอกเล่าความหมายความสำคัญของเอกสารโบราณ
  2. สามารถอธิบายลักษณะของภาษาในเอกสารโบราณ
  3. สามารถอธิบายลักษณะของอักษรโบราณพื้นฐานเบื้องต้น
  4. สามารถอธิบายลักษณะภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมในเอกสารโบราณ
  5. สามารถนำองค์ความรู้ ภูมิปัญญาไปบูรณาการในสาขาวิชาของผู้เรียน

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
1 Students
4 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ภูมิปัญญาอีสานจากใบลาน”