คำอธิบายรายวิชา

วิเคราะห์สัณฐานของโลกและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ อธิบายลักษณะทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงของธรณีภาค อุทกภาค บรรยากาศภาค ชีวภาค

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สัณฐานของโลกและปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น
    2. ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงของธรณีภาค อุทกภาค บรรยากาศภาค และชีวภาค
    3. ผู้เรียนสามารถแยกแยะความแตกต่างลักษณะทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงของธรณีภาค อุทกภาค บรรยากาศภาค และชีวภาค

     

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
88 Students
30 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ภูมิศาสตร์กายภาพ”