ระบบสารสนเทศทางบัญชี (Accounting Information System)

4,763 Enrolled
0 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา “ระบบสารสนเทศทางบัญชีเพื่อสร้างกลยุทธ์องค์กร” เป็นการบูรณาการศาสตร์ทางด้านการบัญชี บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกัน เพื่อประยุกต์ใช้สำหรับการประกอบธุรกิจในยุคแห่งเทคโนโลยี

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

  User Avatar

  เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก


  Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
  5.0
  0 Reviews
  31 Students
  3 Courses

  Feedback

  0.0
  0 rating
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ระบบสารสนเทศทางบัญชี (Accounting Information System)”