ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

Management Information System
6,671 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ในการทำงาน

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย กระบวนการทำงาน และส่วนประกอบของระบบสารสนเทศได้
    2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และเลือกใช้รูปแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
    3. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเพื่อการจัดการความรู้ และเพื่อการประชาสัมพันธ์ในการทำงานได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
233 Students
23 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร”