ระบบหลักประกันสุขภาพไทย

1,741 Enrolled
0 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา “ระบบหลักประกันสุขภาพไทย (ที่เราคนไทยต้องรู้)” จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับสิทธิในการขอเข้ารับบริการทางสุขภาพ ดังนี้

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ความเป็นมา แนวคิดและหลักการของระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย
  2. หน่วยบริการและสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพไทย
  3. การมีส่วนร่วมและการคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพไทย
  4. การบริหารระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ
  5. การเจรจาไกล่เกลี่ยในระบบสุขภาพ เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าถึงสิทธิเกี่ยวกับระบบหลักประกันสุขภาพไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
226 Students
51 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ระบบหลักประกันสุขภาพไทย”