ลาบแป้

Laab Phrae : Spicy Minced Meat Salad
614 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

วัฒนธรรมการบริโภคอาหารพื้นเมืองของคนเมืองแพร่ ความเป็นมาของลาบแป้ วัตถุดิบในการประกอบอาหารลาบแป้ วิธีการประกอบอาหารลาบแป้ เทคนิคการจัดตกแต่งจานเสิร์ฟ และการคำนวณต้นทุนในการประกอบอาหารลาบแป้

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถอธิบายวัฒนธรรมการบริโภคอาหารพื้นเมืองของคนเมืองแพร่
    2. ผู้เรียนสามารถบอกวัตถุดิบในการประกอบอาหารลาบแป้ได้
    3. ผู้เรียนสามารถประกอบอาหารลาบแป้ได้
    4. ผู้เรียนสามารถคำนวณต้นทุนในการประกอบอาหารลาบแป้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

วิทยาลัยชุมชนแพร่


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
614 Students
2 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ลาบแป้”