วรรณกรรมและนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย

Literature and Stories for Childhood
0 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

คุณค่าและความสำคัญของวรรณกรรมและนิทาน วรรณกรรมและนิทานที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัยออกแบบวรรณกรรมหรือนิทานสำหรับเด็กปฐมวัยที่ถูกต้องตามหลักการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบองค์รวมการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมและนิทานเป็นฐาน การเล่านิทานและสื่อประกอบการเล่านิทาน

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความสำคัญของวรรณกรรมและนิทานที่มีต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม
    2. ผู้เรียนสามารถบอกคุณค่าของวรรณกรรมและนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย
    3. ผู้เรียนสามารถเลือกวรรณกรรมหรือนิทานที่จะนำมาใช้ส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม
    4. ผู้เรียนสามารถเขียนวรรณกรรมหรือแต่งนิทานที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
88 Students
30 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “วรรณกรรมและนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย”