คำอธิบายรายวิชา

ในทุกๆธุรกิจการที่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่สามารถนำมาใช้ในการวางทางทุกธุรกิจอย่างมีประสิทธภาพนั้นมีลำดับความสำคัญขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคได้มีการเปลียนแปลงไม่เพียงที่รวดเร็วเท่านั้น แต่มีการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้นการเรียนรู้วิธีที่จะเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำมาใช้ในการประกอบการตัดสินใจการวางแผนทางธุรกิจนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง การเรียนรู้การทำวิจัยทางธุรกิจที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวัจัยนั้นสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการแข่งทางธุรกิจในยุค 4.0

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

  User Avatar

  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์


  Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
  5.0
  0 Reviews
  105 Students
  16 Courses

  Feedback

  0.0
  0 rating
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “วิจัยทางธุรกิจ”