วิทยาลัยชุมชนกับการเป็นพลเมือง

Community Colleges and Ctitzenship
417 Enrolled
2 hour

คำอธิบายรายวิชา

ประวัติความเป็นมา ปรัชญา ค่านิยม ทิศทางและแนวโน้มของสถาบันวิทยาลัยและวิทยาลัยชุมชน ความเป็นพลเมืองสิทธิเสรีสภาพ หน้าที่รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมตามวิถีประชาธิปไตย

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. บอกประวัติความเป็นมา ปรัชญา ค่านิยมของสถาบันวิทยาลัยและวิทยาลัยชุมชน
    2. อธิบายผลงาน ทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาของวิทยาลัยชุมชน
    3. อธิบายลักษณะของความเป็นพลเมือง สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมตามวิถีประชาธิปไตย
    4. อธิบายความแตกต่างและยกตัวอย่างในประเด็นสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

สถาบันวิทยาลัยชุมชน


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
58 Students
31 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “วิทยาลัยชุมชนกับการเป็นพลเมือง”