วิทย์เพื่อชีวิต

Science for Life
7,067 Enrolled
8 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้ นำเสนอถึงความสำคัญของความรู้พื้นฐานของหัวข้อในทางฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ ที่มีต่อเทคโนโลยี และ ชีวิตประจำวันในยุคปัจจุบัน เช่น พลังงาน สุขภาพ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถคำนวณการเปลี่ยนหน่วยได้อย่างถูกต้อง และอธิบายถึงความสำคัญของความแม่นยำในการวัด
    2. ผู้เรียนสามารถคำนวณพลังงานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และเข้าใจถึงที่มาของพลังงานในปัจจุบันและอนาคต
    3. ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ
    4. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยมหิดล


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
84 Students
15 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “วิทย์เพื่อชีวิต”