ศาสตร์เพื่อป้องกันอัตวินิบาตกรรม (การฆ่าตัวตาย)

The Sciences for Suicide Prevention
3,281 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

สถานการณ์ปัญหาการฆ่าตัวตาย ความหมายของการฆ่าตัวตาย เหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย ผลกระทบจากการฆ่าตัวตาย การประเมินความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย การป้องกันปัญหาและช่วยเหลือผู้มีปัญหาการฆ่าตัวตาย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถบอกสถานการณ์ปัญหาการฆ่าตัวตายของโลกและของประเทศไทยได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของการฆ่าตัวตายตามแนวคิดต่างๆ และบอกเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กับพฤติกรรมการฆ่าตัวตายได้
  3. ผู้เรียนสามารถบอกผลกระทบจากการฆ่าตัวตาย และบอกวิธีการหรือเครื่องมือสำหรับประเมินความ เสี่ยงในการฆ่าตัวตายได้
  4. ผู้เรียนสามารถบอกแนวทางหรือวิธีการป้องกันปัญหาและช่วยเหลือผู้มีปัญหาการฆ่าตัวตายได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
699 Students
44 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ศาสตร์เพื่อป้องกันอัตวินิบาตกรรม (การฆ่าตัวตาย)”