คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความรู้พื้นฐาน ความสำคัญของอาหาร การตกแต่งอาหาร ที่สร้างสรรค์ เพื่อนำไปประยุกต์ในธุรกิจอาหารของตัวเอง

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถบอกเกี่ยวกับพื้นฐานการทำอาหารอย่างสร้างสรรค์เพื่อประกอบธุรกิจอาหารได้
    2. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยววิธีการทำอาหารอย่างสร้างสรรค์เพื่อประกอบธุรกิจอาหารได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
226 Students
51 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ศิลปะการปรุงอาหาร”