คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา สตาร์ทอัพมุ่งสู่ฝัน ( Startup Star ) เน้นการเรียนรู้เพื่อจุดประกายและให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการทำสตาร์อัพได้อย่างถูกวิธี แนะนำสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จมีวิธีการดำเนินงานอย่างไร ค้นหาไอเดียนวัตกรรมเพื่อเป็นพื้นฐานในการทำสตาร์ทอัพ นอกจากนี้ยังแนะนำการเริ่มต้นธุรกิจด้วยการเรียนรู้กลุ่มเป้าหมายและตอบโจทย์การทำการตลาดอย่างยั่งยืน แนะนำความสำคัญของการทำความเข้าใจกลุ่มลูกค้าเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากที่สุด นำเสนอเคล็ดลับวิธีการทำสตาร์ทอัพให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด อธิบายการวัดผล เครื่องมือ และตัวชี้วัดต่างๆ (Business Model) ใหม่ๆ ที่จะเข้ามาช่วยให้สตาร์ทอัพเติบโต ยังเจาะลึกการลงทุนในรูปแบบต่างๆ ในธุรกิจสตาร์ทอัพ ความสำคัญของการลงทุน เจาะลึกการทำงานของ Venture Capital (VC) ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และสุดท้าย กล่าวถึงวิธีการนำเสนอแผนธุรกิจ (Pitch) รูปแบบ องค์ประกอบหลักๆ ในการนำเสนอ ความแตกต่างที่ต่างจากการนำเสนอทั่วไป และตัวอย่างการนำเสนอที่น่าสนใจ เพื่อให้สตาร์ทอัพได้เรียนรู้เพื่อที่จะนำองค์ความรู้ไปพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพให้ประสบความสำเร็จ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นยูนิคอร์นในอนาคตได้อีกด้วย

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในการทำสตาร์ทอัพ และรู้จักสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
  2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจวิธีการทำสตาร์ทอัพได้อย่างถูกวิธีและสามารถอธิบายวิธีการเริ่มดำเนินงานของสตาร์ทอัพได้
  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำหลักการและวิธีดำเนินการต่างๆ มาเป็นแนวทางในการเลือกกลุ่มลูกค้าเพื่อตอบโจทย์การตลาดอย่างเป็นมืออาชีพ
  4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำเทคนิค เคล็ดลับในการหาไอเดีย วิเคราะห์การตลาดหากลุ่มเป้าหมาย และการวัดผล เพื่อทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว
  5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ด้านการลงทุน ปรับปรุงธุรกิจให้เป็นที่สนใจของนักลงทุน
  6. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำหลักเกณฑ์ ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาต่อยอด เข้ากับธุรกิจสตาร์ทอัพของตนเองเพื่อเป็นการไปสู่การนำเสนอผลงานและเป็นสตาร์ทอัพที่ประสบผลสำเร็จได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
36 Students
6 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “สตาร์ทอัพ มุ่งสู่ฝัน”