คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความเป็นมาของจังหวัดสตูล ศิลปะการแสดงและการละเล่น อาหาร ภูมิปัญญาท้องถิ่น การแต่งกาย แหล่งท่องเที่ยว

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความเป็นมาของจังหวัดสตูล ได้อย่างถูกต้อง
  2. ผู้เรียนสามารถบอกลักษณะศิลปะการแสดงและการละเล่น และอาหารได้อย่างถูกต้อง
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
  4. ผู้เรียนสามารถประยุกต์การแต่งกายให้เหมาะสม
  5. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

วิทยาลัยชุมชนสตูล


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
0 Students
1 Course

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “สตูลศึกษา”