สภาพทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีน

General Perspectives about PRC.
0 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความรู้ทั่วไปทางด้านสังคม วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจและการเมืองจีน ตลอดจนศึกษาประวัติศาสตร์จีน และวรรณกรรมจีนแต่ละยุคสมัยโดยสังเขป

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถอภิปรายวัฒนธรรมและลักษณะภูมิประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน
    2. ผู้เรียนสามารถอธิบายสภาพสังคมของสาธารณรัฐประชาชนจีน
    3. ผู้เรียนบอกความแตกต่างของตำแหน่ง สถานที่ตั้งที่สำคัญของสาธารณรัฐประชาชนจีน

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
88 Students
30 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “สภาพทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีน”