สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคเรื้อรัง

Health Promotion and Prevention in Chronic disease
0 Enrolled
12 hour

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดหลักการการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเรื้อรัง ด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ซึ่งครอบคลุมทุกกลุ่มวัย ความสำคัญของภาวะโภชนาการ การประเมินและการป้องกันภาวะโภชนาการเกินในเด็ก การสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ภาวะเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ รวมทั้งแนวทางการดูแลสุขภาพของตนเอง การจัดการความเครียด ในการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวาน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนบอกแนวทางของการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคเรื้อรังตามหลัก 3อ.2ส.ได้
  2. ผู้เรียนบอกแนวทางการป้องกันภาวะโภชนาการเกิน และการสร้างเสริมสุขภาพในเด็กได้
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายปัจจัยเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์ต่อการเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ แนวทางการวินิจฉัยและการป้องกันภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ได้
  4. ผู้เรียนบอกแนวทางการดูแลสุขภาพของตนเอง ในการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานได้
  5. ผู้เรียนบอกการจัดการความเครียดในผู้ป่วยเบาหวานได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
0 Students
1 Course

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคเรื้อรัง”