สำรับอาหารเมืองตาก ชุดที่ 1

A tray of Tak cuisine set 1
0 Enrolled
2 hour

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาวัฒนธรรมรับประทานอาหารของคนในจังหวัดตาก ความเป็นมาของสำรับอาหารเมืองตาก ลักษณะวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นจังหวัดตาก วัตถุดิบในการประกอบอาหาร วิธีการประกอบอาหาร และ เทคนิคการประกอบอาหาร

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนอธิบายลักษณะวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นจังหวัดตากได้
    2. ผู้เรียนอธิบายส่วนประกอบ ขั้นตอน และเทคนิคการประกอบอาหารอาหารท้องถิ่นจังหวัดตากได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

สถาบันวิทยาลัยชุมชน


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
58 Students
31 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “สำรับอาหารเมืองตาก ชุดที่ 1”