สื่อการเรียนรู้เรื่องเวกเตอร์ใน 3 มิติโดยใช้โปรแกรม GSP

3-D Vector Learning Media by GSP
0 Enrolled
3 hour

คำอธิบายรายวิชา

การสร้างสื่อการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม GSP เรื่องการสร้างแกน 3 มิติ เวกเตอร์ระหว่างจุดสองจุดในแกน 3 มิติ การบวกและการลบเวกเตอร์ในแกน 3 มิติ และการหาขนาดของเวกเตอร์ในแกน 3 มิติ

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้เบื้องต้นเรื่องเวกเตอร์ใน 3 มิติ
    2. ผู้เรียนสามารถสร้างสื่อการเรียนรู้เรื่องเวกเตอร์ใน 3 มิติโดยใช้โปรแกรม GSP ได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
30 Students
27 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “สื่อการเรียนรู้เรื่องเวกเตอร์ใน 3 มิติโดยใช้โปรแกรม GSP”