คำอธิบายรายวิชา

แนวคิด และบทบาทของสื่อพลเมืองโดยยึดโยงกับสื่อสาธารณะ พัฒนาการแนวคิดของสื่อพลเมือง เปรียบเทียบ ความแตกต่างของสื่อพลเมือง ประเภทของสื่อพลเมือง และเข้าใจการปฏิบัติงานโดยมุงนําเสนอเนื้อหาที่มีประโย ชนแกประชาชน การทำงานร่วมกันของสื่อพลเมือง และสื่อสายหลัก หลักการปฏิบัติการผลิตสื่อพลเมือง หลักการ ผลิตสื่อพลเมือง และงานในรูปแบบสื่อ VDO (Storytelling)

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. อธิบายแนวคิด และบทบาทของสื่อพลเมืองกับสื่อสาธารณะ
    2. อธิบายพัฒนาการแนวคิดของสื่อพลเมือง
    3. อธิบายความแตกต่างของสื่อพลเมือง ประเภทของสื่อพลเมือง

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
7 Students
5 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “สื่อพลเมือง”