สื่อสารด้วยภาษากัมพูชาง่ายนิดเดียว

Communicate with Cambodia language very easy
1,544 Enrolled
4 hour

คำอธิบายรายวิชา

ฝึกทักษะการสนทนา ด้านการฟัง พูด ภาษากัมพูชา เกี่ยวกับการทักทาย แนะนำตนเอง สนทนาในชีวิตประจำวัน การซื้อขาย วันและเวลา การเดินทางและท่องเที่ยว สุขภาพและการรักษาพยาบาล เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานและประกอบอาชีพ เสริมสร้างเศรษฐกิจในชุมชน

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. สามารถฟังและพูดภาษากัมพูชาเกี่ยวกับการทักทาย การแนะนำตนเอง
  2. สามารถฟังและพูดภาษากัมพูชาเกี่ยวกับการสนทนาในชีวิตประจำวัน
  3. สามารถฟังและพูดภาษากัมพูชาเกี่ยวกับการซื้อขายและวันเวลา
  4. สามารถฟังและพูดภาษากัมพูชาเกี่ยวกับการเดินทางและการท่องเที่ยว
  5. สามารถฟังและพูดภาษากัมพูชาเกี่ยวกับสุขภาพและการรักษาพยาบาล

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
6 Students
4 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “สื่อสารด้วยภาษากัมพูชาง่ายนิดเดียว”