สุขภาพจิตกับกิจกรรมการดำเนินชีวิต เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรภาครัฐ

Mental Health, Occupation for Work Capacity Building of Government Officer
2,509 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

เป็นรายวิชาที่อธิบายถึงหลักการและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีสุขภาพจิต กิจกรรมการดำเนินชีวิตของวัยทำงาน ภาวะหมดไฟในการทำงาน การติดอินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ และการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสุขภาพจิตกับกิจกรรมการดำเนินชีวิต เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรภาครัฐ
    2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตกับกิจกรรมการดำเนินชีวิต เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรภาครัฐ

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
699 Students
44 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “สุขภาพจิตกับกิจกรรมการดำเนินชีวิต เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรภาครัฐ”