หลักการป้องกันและควบคุมโรคเบื้องต้น

Basic Principles of Disease Prevention and Control
0 Enrolled
2 hour

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดและหลักการการป้องกันและควบคุมโรค สาเหตุของการเกิดโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ ภูมิคุ้มกันโรคและ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของการเกิดโรค
    2. อธิบายหลักการป้องกันและควบคุมโรค โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ
    3. อธิบายการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

สถาบันวิทยาลัยชุมชน


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
58 Students
31 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “หลักการป้องกันและควบคุมโรคเบื้องต้น”