หลักสูตรการประยุกต์และพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Google Sites

Apply and Website Development Course with Google Sites
7,961 Enrolled
7 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้พื้นฐานในการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ สามารถนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบต่างๆ เช่น ข้อความ ภาพนิ่ง สื่อวิดีโอบนเว็บไซต์ รวมถึงการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสายงานได้

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถสรุปความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสำหรับพัฒนาเว็บด้วย Google Sites
    2. ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือในการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ได้
    3. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการนำเสนอเนื้อหาต่างๆ บนเว็บได้อย่างเหมาะสม
    4. ผู้เรียนสามารถสรุปความรู้ในการเผยแพร่เว็บไซต์ได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
21 Students
3 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “หลักสูตรการประยุกต์และพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Google Sites”