หลักสูตรลดความคลาดเคลื่อนในการใช้ยา เพื่มความปลอดภัยผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยี

37 Enrolled
1 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้จะให้ความเข้าใจในปัญหา ความรุนแรงของความคลาดเคลื่อนทางยา (medication error) ในขั้นตอนหลักของกระบวนการดูแลผู้ป่วยด้วยยา (medication use process) และให้ความเข้าใจในเรื่องการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดความคลาดเคลื่อนในการใช้ยาในขั้นตอนหลักของกระบวนการการดูแลผู้ป่วยด้วยยา

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

  User Avatar

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


  Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
  5.0
  0 Reviews
  233 Students
  23 Courses

  Feedback

  0.0
  0 rating
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “หลักสูตรลดความคลาดเคลื่อนในการใช้ยา เพื่มความปลอดภัยผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยี”