หลักและวิธีการทำขนมปัง

Principles and methods of making bread
0 Enrolled
3 hour

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ขนมปังประเภทต่าง ๆ การเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ การเตรียมวัตถุดิบ เช่น การชั่ง ตวง การเตรียมเนย การเตรียมแป้ง เป็นต้น และการเก็บรักษาวัตถุดิบชนิดต่าง ๆ ลักษณะที่ดีของผลิตภัณฑ์ขนมปัง หลักการและเทคนิคการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมปัง ได้แก่ การผสมหรือการนวดแป้ง การหมักโดการนวดไล่อากาศหรือขั้นตอนการรีดแป้ง การเตรียมโดก่อนเข้าพิมพ์ การหมักหรือการพักแป้งครั้งสุดท้ายก่อนอบ การอบและการบรรจุภัณฑ์ สาเหตุที่ทำให้ขนมปังผิดคุณลักษณะและวิธีการแก้ไข และการทำขนมปังชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ขนมปังขาไก่ ขนมปังฝรั่งเศส ขนมปังแซนด์วิช ขนมปังปอนด์สังขยาใบเตย ขนมปังไส้กรอก ขนมปังไส้ไก่ ขนมปังไส้ถั่วแดง

 • สามารถจำแนกชนิดของขนมปังได้
 • สามารถจำแนกขนมปังตามชนิดของสารที่ทำให้ขนมปังขึ้นฟูได้
 • สามารถจำแนกขนมปังตามปริมาณน้ำตาลและไขมันได้
 • สามารถบอกวัตถุดิบและเลือกอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำขนมปังได้
 • สามารถระบุวัตถุดิบที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำขนมปังได้
 • ามารถระบุวิธีการใช้และข้อควรระวังในการใช้สิ่งที่ช่วยทำให้ขนมปังขึ้นฟูได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถระบุเครื่องมืออุปกรณ์ พร้อมทั้งวิธีการใช้ได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถอธิบายหลักและวิธีการทำขนมปังได้
 • สามารถอธิบายหลักการและขั้นตอนการทำอย่างละเอียด และถูกต้องแม่นยำ
 • สามารถระบุวิธีการเก็บรักษาและการทำให้สดใหม่ได้
 • สามารถบอกเทคนิคที่สำคัญในการทำขนมปัง พร้อมสาเหตุและวิธีการแก้ไขขนมปังที่ผิดคุณลักษณะได้
 • สามารถอธิบายเทคนิคต่าง ๆ ในการทำขนมปังในแต่ละขั้นตอนได้อย่างเหมาะสม
 • สามารถระบุสาเหตุที่ทำให้ขนมปังผิดคุณลักษณะและวิธีแก้ไขได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 • สามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานการทำขนมปังชนิดต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
 • สามารถเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เตรียมวัตถุดิบ และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการทำขนมปังแต่ละชนิด ทั้งการผสมส่วนผสม การเข้าเครื่องผสม การนวดแป้ง การขึ้นรูปขนมปัง การใส่ไส้ การเข้าพิมพ์ และการอบ ในการทำขนมปังแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และแม่นยำ
  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

  User Avatar

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี


  Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
  5.0
  0 Reviews
  30 Students
  27 Courses

  Feedback

  0.0
  0 rating
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “หลักและวิธีการทำขนมปัง”