คำอธิบายรายวิชา

วิชานี้เรียนเกี่ยวกับแนวความคิดและทฤษฎีการส่งเสริมการเกษตร นโยบายการส่งเสริมการเกษตร วิธีการส่งเสริมการเกษตร บทบาท และคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร การติดต่่อสื่อสารในงานส่่งเสริมการเกษตร สื่อและ ระบบสารสนเทศ ในงานส่งเสริมการเกษตร การวางแผนและประเมินผลในโครงการส่งเสริมการเกษตร

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

  User Avatar

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


  Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
  5.0
  0 Reviews
  141 Students
  14 Courses

  Feedback

  0.0
  0 rating
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “หลักและวิธีการส่งเสริมการเกษตร”