องค์การแห่งการเรียนรู้

Learning Organization
2,991 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

องค์การแห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Marquardt และ Senge ความสำคัญขององค์การแห่งการเรียนรู้ ความเกี่ยวข้องระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้กับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และการพัฒนาองค์กร องค์ประกอบและกระบวนการของการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ การประเมินองค์การแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา แนวปฏิบัติขององค์กรชั้นนำของประเทศไทย

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความเกี่ยวข้องระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้กับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และการพัฒนาองค์กร
    2. ผู้เรียนสามารถสังเคราะห์องค์ประกอบและกระบวนการของการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับองค์กรของตนเอง
    3. ผู้เรียนสามารถออกแบบการประเมินการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้สำหรับองค์กรของตนเอง

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
233 Students
23 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “องค์การแห่งการเรียนรู้”