อักษรขอมเบื้องต้น

Basic Khoum Scriptures
0 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

ตัวอักษรขอมบันทึกเรื่องราวต่างๆ ด้วยภาษาในอดีต ซึ่งมีภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมอีสาน อันสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ทางด้านภูมิปัญญา เช่น ตำรายา คาถาอาคม กฎหมายโบราณ หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาประวัติศาสตร์ พงศาวดาร โหราศาสตร์ วรรณคดี

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. สามารถบอกเล่าประวัติความเป็นมาและความสำคัญของตัวอักษรขอม
  2. สามารถอธิบายลักษณะของพยัญชนะอักษรขอม
  3. สามารถอธิบายลักษณะของสระอักษรขอม
  4. สามารถอธิบายวิธีการประสมคำในอักษรขอม
  5. สามารถอธิบายรูปแบบของเครื่องหมาย วรรณยุกต์ และตัวเลขอักษรขอม

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
1 Students
4 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “อักษรขอมเบื้องต้น”