อาหารตะวันตกเบื้องต้น

Basic Western Cuisine
2,094 Enrolled
7 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย และลักษณะของอาหารตะวันตกเบื้องต้น อุปกรณ์และวัตถุดิบพื้นฐาน การใช้ความร้อนและเทคนิคในการประกอบอาหาร ความรู้และทักษะในการประกอบน้ำสต๊อก ซุป และซอส รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้ น้ำสต๊อก ซุป และซอสกับอาหารตะวันตกได้

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของอาหารตะวันตกได้
  2. สามารถอธิบายลักษณะและเลือกใช้อุปกรณ์และวัตถุดิบในการประกอบอาหารตะวันตกได้
  3. อธิบายความแตกต่างของน้ำสต๊อก ซุป และซอสแต่ละประเภทได้
  4. สามารถบอกขั้นตอนในการประกอบอาหารประเภทน้ำสต๊อก ซุป และ ซอสได้
  5. สามารถประยุกต์ใช้น้ำสต๊อก ซุป และซอสในเมนูอาหารตะวันตกอื่นๆ ได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
2 Students
1 Course

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “อาหารตะวันตกเบื้องต้น”