อาหารนานาชาติ

International Cuisine
7,747 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมการบริโภคอาหารของคนในแต่ละภูมิภาค ตามที่ตั้งของประเทศ ประเภทและลักษณะเฉพาะของอาหารนานาชาติ วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร เทคนิคและหลักการประกอบอาหารตามมาตรฐานสากล

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

  User Avatar

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


  Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
  5.0
  0 Reviews
  699 Students
  44 Courses

  Feedback

  0.0
  0 rating
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “อาหารนานาชาติ”