คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา EAU001 อาเซียนศึกษาจะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและพัฒนาการการรวมกลุ่มอาเซียน ลักษณะสำคัญทางโครงสร้าง เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน ประชาคมอาเซียน ความท้าทายของประชาคมอาเซียนที่กำลังเผชิญอยู่ และอนาคตของประชาคมอาเซียน

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

  User Avatar

  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย


  Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
  5.0
  0 Reviews
  4 Students
  1 Course

  Feedback

  0.0
  0 rating
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)”