เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้

10,658 Enrolled
0 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ร่วมสมัย และการนำ เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ไปใช้

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. สามารถอธิบายแนวคิดของเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาได้
  2. สามารถอธิบายประเภทของนวัตกรรมทางการศึกษาได้
  3. สามารถอธิบายการกำหนดนวัตกรรมทางการศึกษาได้
  4. สามารถอธิบายขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาได้
  5. สามารถอธิบายการประเมินนวัตกรรมทางการศึกษาได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยศิลปากร


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
119 Students
15 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้”